www.najdikancelarie.sk logo

Space plan

"Test fit", "Space plan", alebo "plán priestoru" je termín používaný v oblasti komerčných nehnuteľností, ktorý sa vzťahuje na plánovanie a usporiadanie interiéru budovy alebo konkrétneho priestoru pre účely jeho najefektívnejšieho využitia.

Tento proces zahŕňa určenie, kde a ako budú umiestnené pracovné stanovištia, konferenčné miestnosti, kuchynky, toalety, oblasti pre relaxáciu a ďalšie funkčné priestory.

Space plan je zvyčajne vytváraný architektmi alebo dizajnérmi interiéru v tesnej spolupráci s nájomcom, aby čo najlepšie vyhovoval jeho konkrétnym potrebám a požiadavkám.

Proces tvorby space planu môže zahŕňať rôzne kroky, ako sú: Analýza potrieb nájomcu: Koľko ľudí bude v priestore pracovať? Aké typy pracovísk budú potrebné? Aké sú požiadavky na technológiu a infraštruktúru?

Návrh usporiadania: Ako budú jednotlivé priestory a pracovné stanovištia rozmiestnené? Ako bude riešený pohyb ľudí a tovaru v priestore? Kde budú umiestnené verejné a súkromné oblasti?

Vizualizácia a prezentácia: Ako bude vyzerať finálny dizajn? Aké materiály a farby budú použité?

Revízia a schválenie: Sú dodržané stanovené budovou a orgánmi štátnej správy štandardy a normy? Aké zmeny sú potrebné pre získanie povolenia zo strany úradnej správy?

Space plan je dôležitý nástroj pre optimálne využitie priestoru, podporu efektivity a produktivity, a vytvorenie príjemného a funkčného pracovného prostredia.

Ďalšie termíny z okruhu

Space plan nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať