www.najdikancelarie.sk logo

FLA

FLA (skratka pre "Future Lease Agreement") je termín používaný v oblasti komerčných nehnuteľností na označenie budúcej nájomnej zmluvy.

Future Lease Agreement je dohoda medzi dvoma stranami, ktorá určuje, za akých podmienok bude v budúcnosti uzatvorená nájomná zmluva. Tento typ zmluvy sa zvyčajne využíva, keď sa očakáva, že bude k dispozícii nový priestor (napríklad po dokončení výstavby alebo rekonštrukcie budovy), ale strany chcú dohodnúť podmienky nájmu vopred.

Podmienky môžu špecifikovať napríklad výšku nájomného, dĺžku nájmu, úpravy priestorov, zodpovednosť za údržbu a opravy a ďalšie. Jednou z kľúčových výhod Future Lease Agreement je, že obe strany majú istotu ohľadom budúcich podmienok nájmu.

Ďalšie termíny z okruhu

FLA nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať