www.najdikancelarie.sk logo

Parkovací pomer

Parkovací pomer (známy aj ako parkovací štandard alebo parkovací koeficient) je urbanistická a stavebná koncepcia, ktorá určuje maximálny počet parkovacích miest, ktoré musia byť zabezpečené pre určitý typ nehnuteľnosti alebo využitie pozemku. Tento pomer sa zvyčajne definuje ako počet parkovacích miest na jednotku využitia, napríklad na štvorcový meter podlahovej plochy, na byt, na reštauračné miesto alebo na hotelové lôžko.

Pomery parkovania sú stanovené miestnymi stavebnými predpismi alebo územnými plánmi a ich cieľom je zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre návštevníkov, zákazníkov a obyvateľov. Tieto normy sa môžu výrazne líšiť v závislosti od miestnych podmienok, typu nehnuteľnosti, očakávanej intenzity využitia a dostupnosti alternatívnych možností dopravy, ako je verejná doprava.

Ďalšie termíny z okruhu

Parkovací pomer nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať