www.najdikancelarie.sk logo

Kaucia

Kaucia je finančná zábezpeka alebo záruka, ktorá sa používa v rôznych kontextoch ako zabezpečenie proti možným budúcim nárokom, stratám alebo škodám. Táto kaucia sa vyžaduje vopred ako ochrana prenajímateľa, poskytovateľa služieb alebo inej strany, ktorá by mohla byť postihnutá nedodržaním dohodnutých podmienok alebo spôsobením škody. Pojem kaucia môže označovať aj peňažnú sumu, ktorá sa používa ako záruka za splnenie záväzku alebo ako záloha pri uzatváraní zmluvy. Záloha sa môže vrátiť po ukončení zmluvy alebo splnení podmienok.

Ďalšie termíny z okruhu

Kaucia nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať