www.najdikancelarie.sk logo

Efektívny nájom

Efektívny nájom je pojem používaný v oblasti komerčných nehnuteľností na označenie skutočnej výšky nájomného, ktoré nájomca platí, keď sa zohľadnia všetky pobídky, zľavy a ďalšie finančné výhody poskytnuté prenajímateľom.

Efektívne nájomné sa často líši od nominálneho nájomného, ktoré je uvedené v nájomnej zmluve. Je to preto, že prenajímatelia často ponúkajú rôzne pobídky, ako sú napríklad nájomné prázdniny (obdobie, keď nájomca nemusí platiť nájom), príspevky na úpravy priestorov (fit-out), alebo zľavy na nájomné.

Výpočet efektívneho nájomného zohľadňuje tieto pobídky a poskytuje realistický obraz toho, koľko nájomca v skutočnosti platí za prenájom priestoru počas celej doby trvania nájomnej zmluvy.

Efektívny nájom je dôležitým ukazovateľom pre nájomcov pri porovnávaní rôznych možností nájmu, ale tiež pre prenajímateľov a investorov pri hodnotení výnosnosti nehnuteľnosti.

Ďalšie termíny z okruhu

Efektívny nájom nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať