Miera kapitalizácie

Miera kapitalizácie (Cap Rate) je ukazovateľ, ktorý vyjadruje vzťah medzi ročným čistým prevádzkovým výnosom (NOI) nehnuteľnosti a jej kúpnou cenou alebo trhovou hodnotou. Vypočíta sa ako pomer NOI k trhovej hodnote nehnuteľnosti a vyjadruje sa v percentách. Miera kapitalizácie poskytuje investičným maklérom a investorom rýchly prehľad o potenciálnej ziskovosti nehnuteľnosti.

Ďalšie termíny z okruhu

Miera kapitalizácie nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať