www.najdikancelarie.sk logo

MAREX (Marketing Expenditure)

Marketingové výdavky v oblasti nehnuteľností sa vzťahujú na náklady na marketingové a reklamné činnosti zamerané na zvýšenie povedomia o nehnuteľnosti alebo prilákanie nových nájomcov. MAREX môže zahŕňať náklady na online reklamu, tlačené materiály, obchodné výstavy a iné propagačné akcie.

Ďalšie termíny z okruhu

MAREX (Marketing Expenditure) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať