www.najdikancelarie.sk logo

Základné a efektivné nájomné

Hrubé nájomné sa vzťahuje na sumu uvedenú v nájomnej zmluve ako nájomné, ktoré sa má platiť za prenájom nehnuteľnosti. Táto suma nezahŕňa žiadne zľavy, stimuly alebo iné faktory, ktoré by mohli znížiť celkovú sumu platenú nájomcom. Je to v podstate "okenné" nájomné, ktoré slúži ako východiskový bod pre rokovania medzi prenajímateľom a potenciálnym nájomcom.

Efektívne nájomné je reálna suma, ktorú bude nájomca platiť po zohľadnení všetkých zliav, stimulov a iných faktorov, ktoré znižujú celkové náklady na nájomné. Efektívne nájomné poskytuje vernejší obraz o skutočných nákladoch spojených s prenájmom nehnuteľnosti ako hrubé nájomné.

Ďalšie termíny z okruhu

Základné a efektivné nájomné nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať