www.najdikancelarie.sk logo

Asset management

Asset management, nazývaný aj správa aktív, v oblasti komerčných nehnuteľností je proces, v ktorom vlastník, manažér aktív alebo manažér fondov optimalizuje výnos, hodnotu a cash flow nehnuteľnosti alebo portfólia nehnuteľností.

Na rozdiel od správy nehnuteľností (property management), ktorá sa zameriava na každodenné operácie a údržbu jednotlivých budov, správa aktív sa zaoberá strategickými rozhodnutiami na úrovni celého portfólia nehnuteľností.

Rozsah povinností manažéra aktív zahŕňa:

  1. Rozvoj a implementácia stratégie pre nehnuteľnosť alebo portfólio: To zahŕňa rozhodovanie o tom, aké druhy nehnuteľností a geografické oblasti sú najlepšie pre investičné ciele vlastníka.
  2. Finančná analýza a modelovanie: Manažér aktív musí sledovať a analyzovať finančný výkon nehnuteľnosti a predvídať budúci výkon.
  3. Riadenie rizík: To zahŕňa identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík spojených s držaním a prevádzkou nehnuteľnosti.
  4. Správa nájomných zmlúv: To môže zahŕňať rozhodovanie o predĺžení nájomných zmlúv, vyjednávanie o nových zmluvách a rozhodovanie o investíciách do nehnuteľnosti na prilákanie alebo udržanie nájomníkov.
  5. Transakcie s nehnuteľnosťami: Manažér aktív môže rozhodovať o kúpe a predaji nehnuteľností a mal by koordinovať a riadiť tieto transakcie.

Cieľom manažéra aktív je maximalizovať hodnotu nehnuteľnosti alebo portfólia pre vlastníka, čo často vyžaduje dlhodobé strategické plánovanie a rozhodovanie.

Ďalšie termíny z okruhu

Asset management nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať