www.najdikancelarie.sk logo

CAPEX (Capital Expenditure)

CAPEX sú kapitálové výdavky, ktoré sa neúčtujú ako bežný náklad, ale ako investícia do majetku, ktorá zvyšuje hodnotu majetku alebo predlžuje jeho životnosť. Príkladom môže byť vylepšenie budovy, nákup nového zariadenia alebo rozsiahla rekonštrukcia. Tieto výdavky sú dôležité na udržanie alebo zvýšenie hodnoty majetku.

Ďalšie termíny z okruhu

CAPEX (Capital Expenditure) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať