Vojenský internát Hviezda prejde citlivou rekonštrukciou

Vojenský internát Hviezda sa nachádza v exponovanej polohe v blízkosti kríženia Račianskej, Jarošovej a Pionierskej (Križovatky Jozefa Čabelku). Výšková budova je súčasťou areálu Ministerstva obrany SR a bežne je neprístupná, z okolia je však veľmi dobre viditeľná. Tvorí aj pohľadovú dominantu Račianskej ulice pri pohľade z Račianskeho mýta. Kombinácia osadenia a architektúry z nej robí známy symbol lokality.

Projekt internátu vznikol už v roku 1970, kedy architekti Cyril Sirotný a Ján Strcula zvíťazili v architektonickej súťaži. Budova bola určená pre približne 780 študentov vojenskej akadémie vo vojenskom areáli. Realizácia sa ukončila v roku 1978.

Išlo o prvú kruhovú výškovú budovu na Slovensku a v čase výstavby patrila údajne k najvyšším stavbám daného pôdorysu v Európe. Prezývku „Kukurica“ si vyslúžila prakticky okamžite, čo je dané charakteristickou kombináciou tvaru a členenia balkónov. Popri exteriérovom výzore treba pripomenúť, že vysokú úroveň má aj interiér, dotvorený dobovým umením.

Hoci nejde o tak starú stavbu, nevyhlo sa jej chátranie, typické pre mnohé normalizačné objekty.

MO SR oslovila Fakultu architektúry a dizajnu STU a následne MO SR vyberalo zo 4 súťažných kolektívnych návrhov. Prioritou víťazného návrhu – súťažný kolektív Ing. arch. Alexyho je zachovanie pôvodných hodnôt. Návrh vyzdvihuje maximálne zachovanie a prezentáciu originálnych konštrukcií, materiálov a architektonických detailov.

Vojenský internát Hviezda tak môže byť citlivo zrekonštruovaný a prenesený do 21. storočia.