www.najdikancelarie.sk logo

NET Take-up

Pojem "NET Take-up" sa vzťahuje na celkový objem priestorov prenajatých na základe nových zmlúv za určité časové obdobie - zvyčajne za štvrťrok. Tento ukazovateľ zahŕňa nové nájomné zmluvy, expanzie, predprenájmy a krátkodobé nájomné zmluvy. Výsledný údaj je základom pre výpočet dopytu v danej lokalite a čistej absorpcie trhu. Tento ukazovateľ nezahŕňa obnovenie existujúcich zmlúv. Podľa metodiky 108 RE sa do tejto štatistiky započítavajú len nehnuteľnosti štandardu "A" a v prípade priemyselných priestorov len transakcie od 1 000 m2.

V kontexte komerčných prenájmov preto "NET Take-up" predstavuje užitočný ukazovateľ pre investorov, developerov a analytikov na posúdenie skutočného záujmu o nové priestory. Pomáha odhadnúť, ako rýchlo trh absorbuje nové projekty, čo je kľúčové pre plánovanie, rozhodovanie a realizáciu v developerskom a investičnom sektore.

Ďalšie termíny z okruhu

NET Take-up nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať