www.najdikancelarie.sk logo

Provízia/FEE

Provízia alebo FEE je poplatok alebo odmena, ktorá sa platí za poskytnutie služby alebo za sprostredkovanie obchodu alebo transakcie. Provízia môže byť stanovená ako pevná suma alebo ako percento z hodnoty predaja, transakcie alebo inej dohodnutej sumy. Tento pojem sa bežne používa v mnohých odvetviach vrátane finančných služieb, nehnuteľností, poisťovníctva, predaja a marketingu.

Pri nájomných transakciách ju na slovenskom trhu vždy platí prenajímateľ, ak nie je výnimočne stanovené inak, a nemá vplyv na konečné podmienky pre nájomcu. Pri predajných transakciách je provízia vo väčšine prípadov zahrnutá v predajnej cene.

Ďalšie termíny z okruhu

Provízia/FEE nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať