www.najdikancelarie.sk logo

CCTV (Closed-circuit Television)

CCTV alebo uzavretý televízny okruh je systém používaný na monitorovanie a zabezpečenie priemyselných parkov, skladov, kancelárskych budov a iných verejných alebo súkromných priestorov. Tento systém pozostáva z kamier umiestnených na strategických miestach, ktoré zaznamenávajú videozáznam. Záznam sa potom prenáša do monitorovacieho centra, kde sa dá prezerať na obrazovkách alebo ukladať na neskoršiu analýzu.

Používanie CCTV v priemyselných parkoch:

  • Prevencia kriminality: prítomnosť kamier môže odradiť potenciálnych páchateľov od nezákonných činností.
  • V prípade incidentu poskytujú záznamy z priemyselných kamier dôležité dôkazy, ktoré môžu pomôcť pri vyšetrovaní.
  • Monitorovanie bezpečnosti: Okrem prevencie kriminality môžu kamery pomôcť monitorovať bezpečnostné riziká, ako sú požiare alebo úniky nebezpečných látok.
  • Zvyšovanie pocitu bezpečnosti: Zamestnanci a návštevníci sa cítia bezpečnejšie, keď vedia, že priestory sú monitorované.

Kamerové systémy sa stali nevyhnutnou súčasťou komplexného zabezpečenia priemyselných objektov, kde pomáhajú nielen v boji proti trestnej činnosti, ale aj pri zaistení všeobecnej bezpečnosti a ochrany majetku.

Ďalšie termíny z okruhu

CCTV (Closed-circuit Television) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať