ASTI (nadštandardné úpravy nájomcu)

Skratku ASTI, ktorá znamená "Above Standard Tenant Improvements", možno preložiť ako "Nadštandardné zlepšenia nájomcu". Tento pojem sa používa v realitnom priemysle a označuje úpravy alebo vylepšenia prenajatého priestoru, ktoré sú nad rámec základného technického štandardu určeného investorom.

Tieto úpravy sa zvyčajne vykonávajú na žiadosť nájomcu a môžu zahŕňať špeciálne stavebné práce súvisiace s prevádzkou nájomcu, nadštandardné vybavenie, ktoré presahuje základné špecifikácie budovy alebo , alebo vybavenie priestoru typicky slaboprúdovou elektroinštaláciou. Tieto úpravy často financuje nájomca alebo sa náklady môžu "prenajať". V tomto prípade ich prenajímateľ rozloží na dlhšie časové obdobie (zvyčajne na celú dobu nájmu) s určitou úrokovou sadzbou. Nájomca zvyčajne odstráni ASTI na konci nájmu na vlastné náklady, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

Ďalšie termíny z okruhu

ASTI (nadštandardné úpravy nájomcu) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať