www.najdikancelarie.sk logo

Office Revolution alebo čo sa zmení po Covid -19?

Vo svete komerčných nehnuteľností bola zasiahnutá hlavne oblasť retailu, za ktorou hneď nasleduje office a industrial. Mnohé firmy, ktoré si prenajímajú kancelárske priestory poslali v čase koronavírusu svojich zamestnancov na homeoffice, kde niektorí sa už vrátili späť do svojich kancelárií, no niektorí stále pracujú z domu a niektorí sa už ani naspäť nevrátia, minimálne nie v takej miere ako boli zvyknutí.

Slovíčko homeoffice sme si nikdy nerozmenili na drobné nakoľko sa jednalo skôr o akýsi zamestnanecký benefit. Dnes už však môžeme povedať, že práca z domu je už pre mnohé pracovné pozície aj benefitom pre zamestnávateľa.

Aj naša spoločnosť 108 Agency už dnes diskutuje s mnohými Nájomcami kde pracujeme na novom nastavení pracovného prostredia ako takého, kde sa kladie väčší dôraz na priestorovú a časovú flexibilitu. Chcete bezplatne a nezáväzne prediskutovať aktuálne možnosti na trhu kancelárskych prenájmov, alebo máte špecifickú požiadavku? Nechajte nám kontakt pomocou formuláru a obratom sa s Vami spojíme.

„Nájomcovia momentálne stoja pred otázkou akým spôsobom čo najlepšie zefektívnia pracovné prostredie tak, aby zamestnanci dokázali flexibilne reagovať na akékoľvek podnety bez toho, aby bol dotknutý ich pracovný komfort. Nebude to teda len o samotnom redizajne priestorov, bude to viac o celkovej zmene firemnej kultúry najviac zasiahnutých spoločností a technologickom posune“, hovorí Michal Rudinský, Head of Office v 108 Agency.

Dosah zamestnávateľa na ľudí pracujúcich z domu bol minimálny, respektíve bol obmedzený na komunikáciu cez rôzne formy konferenčných video hovorov. Avšak tu treba podotknúť, že garancie zo strany zamestnávateľa, ktoré by mali vytvárať inšpiratívne, zdravé a flexibilné pracovné prostredie sa znížili na minimum alebo úplne pominuli. Z tohto dôvodu vidíme revolúciu hlavne v technológiách, kde očakávame vývoj rôznych nástrojov, ktoré dopomôžu zamestnancom pri práci z domu a hlavne plnohodnotne nahradia pracovné prostredie ako také. Ďalšou oblasťou bude určite architektúra a dizajn ako taký, kde prepracovanie dispozície kancelárii, vytvorenie nových pracovných miest a zón vrámci pracoviska bude nevyhnutným krokom. Dizajn pracovného miesta bude však nesmierne dôležitý aj pre ľudí pracujúcich z domu, kde bude potrebné zlúčiť avšak nenarušiť pracovný čas s rodinným zázemím. Preto všetky benefity ako zdravie, komfort a flexibilita budú musieť zamestnávatelia pretaviť aj do domácnosti svojich zamestnancov.

Revolúcia však so sebou prinesie aj zvyšujúcu sa nezamestnanosť, redukciu až zánik mnohých pracovných pozícií čo bude mať za následok spomalenie leasing-aktivity na trhu a väčšie firmy budú uprednostňovať renegociáciu nájomného kontraktu pred sťahovaním. Takéto spomalenie prinúti mnohých Prenajímateľov zamyslieť sa aj nad stratégiou prenájmu prázdnych priestorov kde očakávame stále narastajúci trend v budovaní flexi-floor priestorov a expanziu centier servisovaných kancelárií.

Tím profesionálov zo 108 Agency, administruje dva portále Nájdikancelárie a Skladuj a ponúka Vám komplexné komerčné a právne review nájomných zmlúv a technický audit prenajatých priestorov s cieľom vypracovať odporúčania na zlepšenie Vášho pracovného prostredia s ohľadom na časovú a priestorovú flexibilitu.

Na nezáväznú konzultáciu Vašich potrieb využite kontakty uvedené na webe 108Agency.