www.najdikancelarie.sk logo

Kľúčový bratislavský projekt je dokončený. SNG otvára po 21 rokoch zrekonštruovaný areál

SNG vznikla v roku 1948 a v roku 1951 jej boli pridelené barokové Vodné kasárne na nábreží Dunaja. V tom čase už boli tvorené len tromi krídlami, keďže predná časť objektu bola zbúraná v rámci rozširovania nábrežnej cesty na začiatku 40-tych rokov. Galéria sa do priestorov nasťahovala a pre verejnosť sa otvorila v roku 1955. Už krátko po otvorení sa však konštatovalo, že priestory sú nedostatočné.

Už v roku 1963 sa začala riešiť otázka rozšírenia galérie. Na základe študijnej úlohy pre popredných slovenských architektov bol vybraný koncept Vladimíra Dedečka, ktorý sa najlepšie vyrovnal s požiadavkou na rozšírenie priestorov. Súčasťou nového areálu boli expozície, administratívna budova, amfiteáter a knižnica. Najvýraznejšou súčasťou bola expozičná časť Premostenie, ktorého idea je založená na vyzdvihnutí objektu, aby bol zachovaný priehľad na historickú architektúru.

Rozšírený areál bol po ôsmich rokoch výstavby otvorený v roku 1977. Radikálne gesto, akým Premostenie bolo, nebolo širokou verejnosťou nikdy úplne prijaté. Realizácia bola poznačená zlacňovaním či nedostupnosťou niektorých materiálov. Faktom však je, že ide o mimoriadny architektonický aj konštrukčný počin, ktorý zmenil pohľad na bratislavské nábrežie.

Nanešťastie, stavebné nedostatky sa podpísali na zhoršujúcom sa stave Premostenia, čo vyústilo až v jeho uzatvorenie v roku 2001. SNG tak dlhšiu dobu fungovala v provizóriu. Zmeniť to mala rekonštrukcia, ktorá sa riešila na úrovni súťaží už od roku 2003 a príprav na realizáciu ďalšie vyše desaťročie. Dlho očakávaná obnova sa konečne spustila na prelome rokov 2015 a 2016.

Na rekonštrukciu SNG sa realizovali až dve súťaže. V druhej z nich v roku 2005, podľa ktorej sa napokon postupovalo, sa presadila kancelária Architekti BKPŠ Kusý, Paňák. Dvaja z našich najskúsenejších a najuznávanejších autorov pripravili víziu skutočne verejnej a otvorenej inštitúcie, ktorá aktivuje nielen jednu budovu či areál, ale aj celý mestský blok. Popritom plne rešpektujú pôvodnú architektúru Vladimíra Dedečka.

Novozrekonštruovaný areál SNG priniesol výrazné rozšírenie výstavnej plochy až o 5-tisíc metrov štvorcových, zmodernizovanú kinosálu, multifunkčnú halu, modernú knižnicu, archív, úplne nový depozitár, reštaurátorské dielne a ateliéry, obnovenú administratívu, kaviareň, kníhkupectvo či upravené verejné priestory, vrátane nádvoria. Spoločne tvoria jedinečný a vzájomne previazaný areál, ktorý dobre reaguje na okolité mestské prostredie. Celkovo išlo o osem stavebných objektov (jeden z nich realizovalo mesto protipovodňovú ochranu)

Ako zdôrazňujú architekti, ich víziou bolo ako verejné riešiť celé prízemie. V podstate bez lístka tak bude môcť návštevník prechádzať podstatnou časťou galérie a nechať sa vtiahnuť dovnútra diania.

Z pohľadu verejnosti je najväčšou novinkou znovuotvorenie Premostenia. Unikátny výstavný priestor bol už pred rekonštrukciou oceňovaný pre svoju vzdušnosť aj systém presvetlenia diela sú prirodzene osvetlované zo severu, nedochádza tak k ich poškodzovaniu. Po novom sa zážitok rozšíri o možnosť výhľadov na nábrežie Dunaja. Okrem expozičnej časti totiž pribudla aj relaxačná na južnej fasáde so sedením.

K novým výstavným priestorom bude patriť multifunkčná sála na mieste niekdajšieho amfiteátra. Ten bol prestrešený, čím vznikol veľký, pôsobivý priestor, vhodný aj pre veľkoplošné diela alebo eventy.

Jadrom života však bude nádvorie, do ktorého sú orientované verejné prevádzky kaviareň, kníhkupectvo aj budúca umenovedná knižnica. Jeho súčasťou sú zachované pôvodné stromy.

Na prízemí sa nachádza kino, v rámci ktorého bude nateraz pôsobiť známe bratislavské kino Lumière. Inak však bude využiteľný na eventy či prenájom.

Areál je po novom plne bezbariérový. Dosiahnuť sa to podarilo aj napriek faktu, že Vodné kasárne sú chránené ako národná kultúrna pamiatka. Súčasťou galérie je aj moderný informačný a navigačný systém, ktorý odkazuje na architektúru areálu.

Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 75,5 milióna eur, čo zahŕňa všetky stavebné práce a objekty, vstavaný interiér, technológie (tie sú v galériách mimoriadne dôležité, aby nedošlo k poškodzovaniu či znehodnocovaniu diel) či autorský dozor. Necelých 3,5 milióna ešte bude stáť dozariadenie interiéru. SNG sa teraz otvorí totiž ešte v nekompletnom stave mnohé miestnosti či funkcie tak budú nejakú dobu chýbať.

Oficiálne otvorenie galérie bolo mimoriadnym dňom pre slovenskú kultúru a prebehlo 11. decembra 2022. Verejnosť čakala na jej plné sprístupnenie vyše dve desaťročia. Celá generácia ľudí nemala dosiaľ možnosť navštíviť Premostenie alebo navštevovať komplexnejšie výstavy, rovnako ako vidieť diela z bohatých zbierok SNG. Takisto Bratislave chýbal kultúrny výstavný priestor, hodný jej veľkosti a významu.