Kancelárií je v Bratislave o štvrtinu viac ako pred 10 rokmi. Z domu pracujeme menej, ako sa zdá

V súčasnosti plocha moderných kancelárskych priestorov v hlavnom meste Slovenska predstavuje 1,96 milióna metrov štvorcových (m2), vyčíslila firma. Výmera takýchto kancelárií v roku 2016 predstavovala cez 1,6 milióna m2 a v roku 2008 to bolo len 1,23 milióna m2.

Koľko zamestnancov pracuje z domu?

Za celé analyzované obdobie sa trh s administratívnymi budovami musel vysporiadať s hospodárskou krízou spred vyše desiatich rokov, ale tiež s koronakrízou počas posledných dvoch rokov, pripomenula analytička spoločnosti Eva Sadovská. Aj napriek rôznym scenárom sa však práve realitný trh stal jedným z najstabilnejších segmentov ekonomiky.

V súvislosti s prácou z domu sa v čase pandémie šírila predstava, že v tomto režime trávi svoj pracovný čas významná časť slovenskej populácie a záujem firiem o administratívne priestory klesá, konštatovala Sadovská. Údaje Eurostatu za minulý rok však potvrdili, že to tak nie je a ani pandémia na Slovensku prudko nezvýšila podiel ľudí pracujúcich z domu. Ten vzrástol na 15 % z 9,5 % v roku 2019.

„Novým normálom sa stáva hybridný model práce, ktorý preferuje väčšina firiem. Od nájomcov v budovách, či už tých stabilných, alebo nových, vieme, že svojich zamestnancov potrebujú mať aspoň niekoľko dní v týždni priamo na pracovisku,“ vysvetlil investičný riaditeľ spoločnosti Martin Šmigura.

Na kanceláriách záleží

V závere minulého roka malo 91 % firiem jasnú víziu o kancelárskych priestoroch. Až 60 % z oslovených firiem tento rok nemalo v pláne meniť prenajatú plochu a zväčšovať priestory plánovalo 12 % spoločností. Nad zmenšením výmery uvažovalo 19 % opýtaných firiem. Zachovaniu alebo zväčšovaniu priestorov prajú aj plány firiem zvyšovať počty zamestnancov.

Nájomcovia kladú väčší dôraz na usporiadanie priestorov. Medzi najčastejšie zmeny patria stavebné alebo nábytkové úpravy, zväčšenie oblasti sociálnych zón, zníženie obsadenosti kancelárskych priestorov, napríklad rotáciou zamestnancov, zvýšenie počtu malých a naopak zníženie počtu veľkých konferenčných miestností, vymenúva firma.