Oživenie odkladaného projektu: Komplex Prešovská získava zelenú od Magistrátu

Vracia sa do popredia projekt v oblasti Prešovskej ulice, ktorý bol dlhodobo pozastavený kvôli nezhodám s verejnosťou. Novým investorom projektu je spoločnosť Fundus s.r.o., blízka stavebnej firme Hornex a architektonickú dokumentáciu spracoval Peter Kucharovič. Komplex bude zahŕňať administratívnu budovu a bytový dom, ktoré budú stáť na spoločnej podzemnej podnoži s dvojitým podzemným parkoviskom. Administratívna budova má byť osem podlaží a bytový dom trinásť podlaží.

V suteréne budú umiestnené parkovacie miesta, skladové a technické priestory, ako aj priestory pre prevádzky v nadzemnej časti stavby. Na prízemí administratívnej budovy sa plánujú vstupné priestory, reštaurácia a prenajímateľné obchodné priestory. V bytovom dome na prvom podlaží budú umiestnené obchody, komunitné centrum a priestory pre materskú školu. Nad týmito podlažiami sa nachádzajú byty a apartmány.

Projekt sa snaží zohľadniť aj potreby verejnosti a životné prostredie. Dopravné riešenia zahŕňajú podzemné parkovanie s viac ako 240 stojiskami a priestory pre cyklistov. Okrem toho sa plánuje úprava chodníka na Prešovskej ulici. Celkový vzhľad komplexu sa vyvíja a získa moderný a mestskejší charakter.

Okrem toho, v blízkosti Trnavskej cesty a Bajkalskej ulice sa tiež začína realizácia projektu polyfunkčného domu Saida. Tento komplex bude pozostávať z dvoch budov s rôznymi funkčnými zónami a bude mať pozitívny dopad na vzhľad tejto časti Ružinova. Obidva projekty naznačujú novú éru pre tieto oblasti a prinesú s sebou pozitívne zmeny a modernizáciu.

Zdroj: yimba.sk / Peter Kucharovič