Podmienky použitia

 

Všeobecné podmienky použitia portálu NAJDIKANCELÁRIE.sk

(ďalej len „ Všeobecné podmienky“)

Portálom“ sa v týchto Všeobecných podmienkach rozumie internetový portál umiestnený na adrese www.najdikancelarie.sk.

Prevádzkovateľom“ sa v chto Všeobecných podmienkach rozumie spoločnosť 108 AGENCY s.r.o., IČ 475 21 261, so sídlom Hodžovo námestie 1/a, Bratislava - Staré Mesto, 811 06.

Užívateľomsa chto Všeobecných podmienkach rozumie akákoľvek osoba, ktorá sa pomocou internetovej siete pripojí k Portálu.

  1. Majiteľom Portálu a všetkých práv s Portálom spojených je Prevádzkovateľ.

  2. Portál slúži k inzercii prenájmu a predaju kancelárskych priestorov a dalších služieb či výrobkov súvisiacich s kanceláriami.

  3. Všetky informácie obsiahnuté na Portáli sú informácie poskytnuté inzerujúcimi subjektami. Prevádzkovateľ nemá možnosť overiť pravdivosť a úplnosť týchto informácií. Užívatelia berú na vedomie, že Prevádzkovateľ neručí za pravdivosť a úplnosť informácií obsiahnutých na Portáli.

  4. Fotografie použité na Portáli sú poskytnuté inzerujúcimi subjektami. Autorské práva k týmto fotografiám patria ich autorom a Užívatelia nie sú bez súhlasu autorov fotografií oprávnení tieto fotografie akokoľvek užívať či rozmnožovať.

  5. V prípade, že Užívateľ poskytne v súvislosti s užívaním Portálu Prevádzkovateľovi akékoľvek informácie, ktoré by mohli byť považované za osobné údaje v zmysle zákona č. 221/2019 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, dáva tým Užívateľ Prevádzkovateľovi zároveň súhlas so spracovaním a uchovaním týchto údajov.

  6. V prípade, že Užívateľ na základe informácií získaných prostredníctvom Portálu vstúpi do obchodného vzťahu s inzerentom inzerujúcim na Portáli, zaväzuje sa Užívateľ na žiadosť Prevádzkovateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie týkajúce sa tohto obchodného vzťahu.

  7. Tieto Všeobecné podmieky sú záväzné pre všetkých Užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky zmeniť v prípade, že to bude vyžadovať zmena legislatívy Slovenskej republiky, potreba ochrániť záujmy Užívateľov alebo poriadna prevádzka a funkčnosť Portálu, prípadne iné prevádzkové dôvody.

  8. Prevádzkovateľ je oprávnený služby Portálu kedykoľvek obmedziť či zmeniť, prípadne prevádzku Portálu ukončiť.

  9. Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť Portálu v rámci internetovej siete.

V prípade otázok, pripomienok k fungovaniu portálu alebo záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte na emaili [email protected]

Dozviete sa to ako prví!
Najnovšia ponuka relevantných
nehnuteľností na e-mail

Ak chcete dostávať informácie o aktuálnych voľných priestoroch, prosím napíšte nám sem Vaše telefónne číslo a emailovú adresu. Budeme Vás kontaktovať pre doplnenie bližších informácií o preferovanej nehnuteľnosti.

Spolupracujeme