COVID-19: Vplyv na nehnuteľnosti

13.11.2020

U komerčných nehnuteľností sa vplyv pandémie prejavuje individuálne. Súvisí predovšetkým so skladbou súčasných nájomcov s prihliadnutím na faktory, ako sú stabilita príjmov, obsadenosť či odolnosť prevádzky.

Trh kancelárskych priestorov prechádza transformáciou

Bez ohľadu na druhú vlnu epidémie si treba priznať, že každá kríza prináša aj pozitíva, ktoré reštartujú mnohé zabehnuté systémy, prinesú inovácie a hlavne majú za následok zomknutie spoločnosti s cieľom predísť v budúcnosti podobnej katastrofe. Mnohé firmy, ktoré si prenajímajú kancelárske priestory poslali v čase koronavírusu svojich zamestnancov na home office až do odvolania, kde niektorí sa už vrátili späť do svojich kancelárií, no niektorí stále pracujú z domu a niektorí sa už  ani  naspäť nevrátia, minimálne nie v takej miere ako  boli zvyknutí.

Slovíčko  home office sme si nikdy nerozmenili na drobné nakoľko sa jednalo skôr o akýsi zamestnanecký benefit. Dnes už však môžeme povedať, že práca z domu je už pre mnohé pracovné pozície aj benefitom pre zamestnávateľa formou optimalizácie nákladov a zvýšenia produktivity mnohých zamestnancov, čo je už dnes merateľne dokázateľné. Perspektívne tak firmy získavajú väčší priestor na technologický upgrade a následné zefektívnenie interných procesov ako takých. Dosah zamestnávateľa na ľudí pracujúcich z domu bol minimálny, respektíve bol obmedzený na komunikáciu cez rôzne formy konferenčných video hovorov ako zoom, hangouts a pod. „Avšak tu treba podotknúť, že garancie zo strany zamestnávateľa, ktoré by mali vytvárať inšpiratívne, zdravé a flexibilné pracovné prostredie sa znížili na minimum alebo úplne pominuli. Z tohto dôvodu vidíme revolúciu hlavne v technológiách, kde očakávame vývoj rôznych nástrojov, ktoré dopomôžu zamestnancom pri práci z domu a hlavne plnohodnotne nahradia pracovné prostredie ako také,“ konštatuje Michal Rudinský, Head of Office v 108 AGENCY na Slovensku.

Aktuálne evidujeme pod výstavbou ca 95.500 m2 nových kancelárskych priestorov. Celkový objem kancelárii (A a B štandard) je v Bratislave niekde cez 1,89 mil m2. Teda ak porovnávame aktivitu či už v developmente alebo leasingu s predchádzajúcimi obdobiami, môžeme hovoriť o oslabenej aktivite. Firmy sa viac zamerali na renegociácie. Nájomných zmlúv, redizajn kancelárskych priestorov čo malo za následok “uvoľnenie” celkom značného množstva m2 na trh. Miera neobsadenosti každným dňom rastie – dnes  evidujeme 9,8 %. Tento stav má za následok lepšiu strategickú a vyjednávaciu pozíciu pre firmy. Už tak vysoké ceny nájmov v mnohých biznis centrách klesli ako reakcia na zvýšený konkurenčný boj.

Čo sa týka dizajnu, open-space bude vždy súčasťou pracovného prostredia, pozmení sa však jeho dizajn a využitie. Štandardné veľké open space priestory centier zdieľaných služieb (shared service centers) s vysokou hustotou zamestnancov už dnes svižne reagujú na trendy, a požiadavky na priestory sa znižujú priamo úmerne s počtom zamestnancov potrebných na výkon práce v kancelárii. „Požiadavky preto smerujú hlavne na lepšie technické a technologické prevedenie priestorov ako aj  dizajnové, ktoré ruka v ruke s vyšším komfortom umožní zamestnancom vyššiu produktivitu,” dodáva Michal Rudinský zo 108 AGENCY. Zároveň už dnes sú súčasťou bežných kancelárii posilňovne, kaviarne, relax zóny, detské centrá a tzv. spiace miestnosti. Všetky uvedené funkcie vychádzajú už zo starého “work & life” konceptu, na ktorý sme si v plnej miere mohli znovu siahnuť počas povinných home-officov.

Dozviete sa to ako prví!
Najnovšia ponuka relevantných
nehnuteľností na e-mail

Ak chcete dostávať informácie o aktuálnych voľných priestoroch, prosím napíšte nám sem Vaše telefónne číslo a emailovú adresu. Budeme Vás kontaktovať pre doplnenie bližších informácií o preferovanej nehnuteľnosti.

Spolupracujeme