COVID-19 vo svete kancelárskych priestorov

16.4.2020

Situácia s vírusovým ochorením COVID-19 zasiahla naprieč celý svet, čo malo za následok destabilizáciu svetovej ekonomiky. Okrem nekontrolovateľne narastajúceho počtu nakazených už dnes vieme, že sektor služieb hlási na poplach s historickým prepadom.

Enormnému nátlaku a tvrdej skúške čelí aj zdravotníctvo, kde nám kapacity praskajú vo švíkoch a v mnohých štátoch už počty hospitalizovaných niekoľko násobne presiahli počty nemocničných lôžok.

Výnimkou nie je ani svet komerčných nehnuteľností, kde bola zatiahnutá ručná brzda a ďalší vývoj čaká momentálne na nové zadanie. Prenajímatelia, developerské spoločnosti a nájomcovia sú dnes spojené nádoby a ich spoločná diskusia je aktuálnou témou v týchto dňoch. Záväzky Prenajímateľov voči bankám, platné  Nájomné zmluvy Nájomcov sú stresovým faktorom aj vzhľadom na fakt, že dnes nikto nedokáže s presnosťou odhadnúť, dokedy bude tento stav trvať.

Existujú však mnohé opatrenia, ktorými dokážu Nájomcovia okamžite optimalizovať svoje náklady spojené s prenajatými priestormi. Jedná sa hlavne o nástroje ako Short Term Lease Expansion, Blend & Extend Option, Break Option, Space Reduction a Relet the space Option. Ušetrené prostriedky tak môžu využiť na podporu fungovania firmy a udržanie si zamestnancov, no zároveň aj na online, ktorý je dnes paralelou pre svet biznisu.

Naša spoločnosť rozbehla iniciatívu s partnerskou právnou kanceláriou, kde sme k dispozícií online 24/7 a klientom pomáhame v diskusiách s ich Prenajímateľmi.

Zpět